RNDr. Andrea Dušková, PhD. (roz. Šajnerová)

1992-1998 - studium na PřF UK Praha, obor antropologie
1996-1998 - studium na IZV FSV UK Praha, obor obecná antropologie
1998-2006 - postgraduální studium na PřF UK Praha, obor antropologie

Disertační práce: "The application of use-wear analysis on the Czech Upper Palaeolithic chipped industry", Praha 2006

Odborné zahraniční stáže:
Univerzita Tübingen (Dr. A. Pawlik)
Univerzita Leiden (Dr. A. Van Gijn)

Traseologická analýza, spolupráce na výzkumech:
V letech 1996-2006 zaměstnána v Hrdličkově muzeu člověka UK.

Od roku 1997 spolupráce s Střediskem pro paleolit a paleoetnologii Archeologického ústavu AVČR Brno v Dolních Věstonicích.

Od roku 2002 spolupráce s Laboratoří pro výzkum paleolitu Archeologického ústavu AVČR Praha v Kvílicích.

Od roku 2003 spolupráce s Archeologickým pracovištěm Moravského zemského muzea v Brně.