Do 1964 ...

19. stol. - první publikace popisující změny povrchu ve vztahu k funkci (např. Evans 1872, Spurrell 1892 atd.)…
Počátek 20. stol. – první experimenty zaměřené na ověření funkční modifikace povrchu prehistorických artefaktů …
Nesystematické výzkumy, bez využití mikroskopu a kontroly proměnných faktorů při vzniku pracovních stop a zkoumání následných postdeposičních vlivů.

“Otcové” moderní metodiky ...

S. A. Semenov (С. А. Семенов)
Výzkum od 30. let, Sovětská akademie věd, Leningrad (dnes САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР - ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯДРО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК). Jako první zavedl sytematický výzkum vzniku a vývoje pracovních stop na kamenných nástrojích s využitím světelného mikroskopu, založený na metologických principech kriminalistické trasologie. Interpretace opracovávaného materiálu a pohybu nástroje, první kategorizace pracovních stop: lesk, striace, zaoblení hran, užitková retuš.

Základni publikace výsledků výzkumu a metodologického přístupu:
1957 Первобытная техника
1964 překlad do angličtiny: Prehistoric Technology - iniciace systematických traseologických výzkumů v západních zemích

Další publikace:
1968 Развитие техники в каменном веке
1974 Происхождение земледелия
1983 Семенов С.А., Коробкова Г.Ф.: Технология древнейших производств

70. léta – snaha o převzetí metodiky vědci mimo SSSR – neúspěšná … zřejmě v závislosti na překladu Semenova (Keeley and Newcomer 1977 - Microwear analysis of experimental flint tools: a test case. Journal of Archaeological Science)

Lawrence H. Keeley
Samostatný rozvoj metodiky na základě experimentů, rozpracování různých přístupů mikroskopické analýzy.

Základní publikace metodiky analýzy pracovních stop:
1980 Experimental Determination of Stone Tool Uses. University of Chicago Press.