Traseologie (nebo také používaný název trasologie nebo mikroskopická analýza pracovních stop) je archeologická metoda, která pomocí mikroskopu zkoumá povrch nástrojů a hledá charakteristické stopy používání, poškození nebo rezidua umožňující určit způsob použití/funkci nástroje. Česká terminologie a název nejsou dosud ustáleny a odpovídají anglickým synonymům: use-wear analysis, microwear analysis, traceology…

Traseologie v.s trasologie

Traseologie z historického pohledu vychází metodologicky z kriminalistické trasologie ale v současné době je zde již minimum styčných bodů a je výhradně používána pro zkoumání (pre)historických nástrojů. Proto je vhodnější používat název traseologie, odlišující úžeji zaměřenou archeologickou metodu od souboru metod používaných v kriminalistice pod názvem trasologie…

Trasologie - kriminalisticko-technická metoda identifikace

Kriminalistická trasologie je metoda umožňující identifikaci osob podle otisků rtů, otisků uší, stop chrupu, otisků bosých nohou, zkoumání stop lidské chůze, bot, pneu, stopy po nástrojích…

Předmětem zkoumání jsou kriminalisticko-technické stopy, které vznikají při mechanické interakci mezi objektem stopu vytvářejícím a materiálním prostředím stopu přijímajícím. Dále to jsou zákonitosti související s mechanismem vzniku a zániku kriminalisticko-technické stopy. Významný je také poznatek kriminalistické vědy o opakovatelnosti stopy, na němž je založena především kriminalistickotechnická identifikace.

Traseologie - archeologická metoda interpretace

Traseologie jako archeologická metoda pomocí mikroskopické analýzy pracovních stop (lesků, striací a poškození hran) a reziduí na povrchu nástrojů umožňuje interpretaci pravděpodobné funkce/způsobu používání nástroje …

Předmětem zkoumání jsou modifikace povrchu nástroje (tzv. pracovní stopy), které vznikají při mechanicko-chemické interakci mezi nástrojem a opracovávaným materiálem. Dále to jsou zákonitosti související s mechanismem vzniku a rozvojem pracovních stop na různých surovinách použitých pro výrobu nástroje, vznikem postdepozičních modifikací povrchu zkoumaných nástrojů, ovlivněním/dochováním pracovních stop a residuí v různém prostředí, odlišnost a odlišitelnost pracovních stop jednotlivých opracovávaných materiálů… Experiment je nedílnou součástí traseologie. Experimentálně získané pracovní stopy mohou pomoci při interpretaci stop nalezených na archeologických nástrojích, ale nemohou převážně sloužit jako identifikace opracovávaného materiálu.